Giới thiệu về Trung tâm Y tế huyện Phong Điền
Lượt đọc 40931Ngày cập nhật 05/09/12

Trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế huyện Phong Điền nhằm mang lại sự tiện ích cho người dân trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và trên địa bà huyện Phong Điền nói riêng, biết đến các dịch vụ khám chửa bệnh của TTYT và công tác phòng chống dịch…. Hiện nay các thông tin từ Internet được đông đảo người dân biết đến. Nên Trung tâm y tế Phong Điền quyết định thành lập trang thông tin điện tử nhờ sự chỉ đạo của Sở Y tế Thừa Thiên Huế và sự hổ trợ Hosting + Domain name của Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế.

I. Thông tin về đơn vị:

Địa chỉ: Thị Trấn Phong Điền - Huyện Phong Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT     :(054)-3551276
Fax    : (054)-3751775
Email : bvpdien@thuathienhue.gov.vn

Website: www.bvpdien.thuathienhue.gov.vn

II. Chức năng nhiệm vụ:

1/.  Trung  tâm Y tế huyện Phong Điền  là tổ chức thuộc Sở y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở y tế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế; chịu sự quản lý, chỉ đạo của Uỷ ban nhân huyện Phong Điền, trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế của huyện để trình cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

2/.  Trung  tâm Y tế huyện Phong Điền có những chức năng nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu sau đây:

2.1/ Theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phát triển hằng năm của huyện, để trình cơ quan có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

2.2/ Thực hiện các nhiệm vụ về khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, dự phòng, kết hợp y học cổ truyền hiện đại với y học cổ truyền dân tộc, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt rét, bứu cổ, quản lý thai sản, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về kế hoạch hoá gia đình; cung ứng thuốc, đặc biệt là thuốc thiết yếu cho cộng đồng; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế công, nông, lâm, xí nghiệp, cơ quan, trường học...đóng trên địa bàn nhằm làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định của Sở y tế.

2.3/ Quản lý tổ chức, nhân lực lao động, kinh phí, dược, vật tư trang thiết bị y tế huyện; y tế xã, phường và y tế thôn...

2.4/ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện kiểm tra việc chấp hành luật pháp trong hoạt động y tế Nhà nước và các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn theo các quy định của Nhà nước và sự phân cấp của tỉnh.

2.5/ Xây dựng, củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến xã, phường, thị trấn, thôn...và hướng dẫn, kiểm tra các mặt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Trạm y tế cơ sở.

2.6/ Xây dựng và có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế, đảm bảo biên chế đúng đúng cơ cấu hợp lý; thực hiện đúng  các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ y tế trong huyện.


2.7/ Tổng kết việc ứng dụng những những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác khám chữa bệnh, dự phòng và phong trào y tế cơ sở để phổ biến và áp dụng.

2.8/ Chủ trì và phối hợp với các ngành, đoàn thể quần chúng trong huyện để làm công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ và tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

2.9/ Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Uỷ ban nhân dân huyện và Sở y tế giao.

 

    Gửi tin   In
Xem theo ngày  
Giới thiệu về Trung tâm Y tế huyện Phong Điền
Lượt đọc 40932Ngày cập nhật 05/09/12

Trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế huyện Phong Điền nhằm mang lại sự tiện ích cho người dân trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và trên địa bà huyện Phong Điền nói riêng, biết đến các dịch vụ khám chửa bệnh của TTYT và công tác phòng chống dịch…. Hiện nay các thông tin từ Internet được đông đảo người dân biết đến. Nên Trung tâm y tế Phong Điền quyết định thành lập trang thông tin điện tử nhờ sự chỉ đạo của Sở Y tế Thừa Thiên Huế và sự hổ trợ Hosting + Domain name của Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế.

I. Thông tin về đơn vị:

Địa chỉ: Thị Trấn Phong Điền - Huyện Phong Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT     :(054)-3551276
Fax    : (054)-3751775
Email : bvpdien@thuathienhue.gov.vn

Website: www.bvpdien.thuathienhue.gov.vn

II. Chức năng nhiệm vụ:

1/.  Trung  tâm Y tế huyện Phong Điền  là tổ chức thuộc Sở y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở y tế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế; chịu sự quản lý, chỉ đạo của Uỷ ban nhân huyện Phong Điền, trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế của huyện để trình cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

2/.  Trung  tâm Y tế huyện Phong Điền có những chức năng nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu sau đây:

2.1/ Theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phát triển hằng năm của huyện, để trình cơ quan có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

2.2/ Thực hiện các nhiệm vụ về khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, dự phòng, kết hợp y học cổ truyền hiện đại với y học cổ truyền dân tộc, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt rét, bứu cổ, quản lý thai sản, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về kế hoạch hoá gia đình; cung ứng thuốc, đặc biệt là thuốc thiết yếu cho cộng đồng; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế công, nông, lâm, xí nghiệp, cơ quan, trường học...đóng trên địa bàn nhằm làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định của Sở y tế.

2.3/ Quản lý tổ chức, nhân lực lao động, kinh phí, dược, vật tư trang thiết bị y tế huyện; y tế xã, phường và y tế thôn...

2.4/ Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện kiểm tra việc chấp hành luật pháp trong hoạt động y tế Nhà nước và các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn theo các quy định của Nhà nước và sự phân cấp của tỉnh.

2.5/ Xây dựng, củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến xã, phường, thị trấn, thôn...và hướng dẫn, kiểm tra các mặt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Trạm y tế cơ sở.

2.6/ Xây dựng và có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế, đảm bảo biên chế đúng đúng cơ cấu hợp lý; thực hiện đúng  các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ y tế trong huyện.


2.7/ Tổng kết việc ứng dụng những những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác khám chữa bệnh, dự phòng và phong trào y tế cơ sở để phổ biến và áp dụng.

2.8/ Chủ trì và phối hợp với các ngành, đoàn thể quần chúng trong huyện để làm công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ và tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

2.9/ Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Uỷ ban nhân dân huyện và Sở y tế giao.

 

    Gửi tin   In
Xem theo ngày  
Tìm kiếm