Tìm kiếm

"HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH"
Thông báo về việc phê duyệt bổ sung danh mục phân tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh
Lượt đọc 807Ngày cập nhật 04/12/23

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục

phân tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh

 

 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 06 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 về việc Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư 50/2014/TT-BYT 26 tháng 12 năm 2014 về việc Quy định việc phân loại Phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật;

Căn cứ Thông tư 21/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 05 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ y tế  Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư 35/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2019 về việc Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 57 kỹ thuật (đính kèm danh mục kỹ thuật) theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật áp dụng trong khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Điền Hải thuộc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền.

Điều 2. Phòng khám đa khoa Điền Hải thuộc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm thực hiện các kỹ thuật theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật áp dụng trong khám, chữa bệnh đã phê duyệt.

Điều 3. Thủ trưởng đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký, ban hành ./.

Nơi nhận:                                                                                

- Như Điều 3;

- BP tiếp nhận& trả KQ TTHCC tỉnh TT Huế;

- Lưu: VT, NVY.                                                                                     

                                         

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Kiêm Hảo

 

Tập tin đính kèm:
    Gửi tin   In
Các tin khác
Xem theo ngày  
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 20/05/2024
Giám đốc: Nguyễn Đức Lợi
Cả ngày: - Xử lý công việc cơ quan
07:00: Chủ trì giao ban tham mưu KH tuần
Phó giám đốc: Hoàng Đăng Đức
07:00: - Tham gia giao ban tham mưu
Phó giám đốc: Hoàng Hồng Sơn
Cả ngày: - Khám tại PK Ngoại
- Trực Lãnh đạo
07:00: - Tham gia giao ban tham mưu
Thứ ba ngày 21/05/2024
Giám đốc: Nguyễn Đức Lợi
Cả ngày: - Xử lý công việc cơ quan
Phó giám đốc: Hoàng Đăng Đức
Sáng: Tham dự “Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm”
Phó giám đốc: Hoàng Hồng Sơn
Cả ngày: - Xử lý công việc cơ quan
Thứ tư ngày 22/05/2024
Giám đốc: Nguyễn Đức Lợi
Cả ngày: - Xử lý công việc cơ quan
- Trục lãnh đạo
Phó giám đốc: Hoàng Đăng Đức
Cả ngày: - Xử lý công việc cơ quan
Phó giám đốc: Hoàng Hồng Sơn
Cả ngày: - Xử lý công việc cơ quan
Thứ năm ngày 23/05/2024
Giám đốc: Nguyễn Đức Lợi
Cả ngày: - xử lý công việc cơ quan
Thứ sáu ngày 24/05/2024
Giám đốc: Nguyễn Đức Lợi
Cả ngày: - xử lý công việc cơ quan
Thứ bảy ngày 25/05/2024
Chủ nhật ngày 26/05/2024
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện Phong Điền
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.169.160
Truy cập hiện tại 63
Chung nhan Tin Nhiem Mang