Tìm kiếm

"HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH"
Công khai tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2019
Lượt đọc 1081Ngày cập nhật 12/11/19

 Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 6858/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0. Bộ tiêu chí bao gồm 5 phần với 83 tiêu chí và 1594 tiểu mục đánh giá từ mức 1 đến mức 5 (kém - rất tốt).

Bộ tiêu chí được đưa ra nhầm đánh giá chất lượng bệnh viện toàn diện, giúp bệnh viện ngày càng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng người bệnh.

BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐẠT TIÊU CHÍ BỆNH VIỆN NĂM 2019

STT

Phần

Mã tiêu chí

Viên chức phụ trách 

Mức đạt

1

PHẦN A: HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH

A1.1

Đồng Hữu Hoàng Long

4

2

A1.2

Hoàng Hồng Sơn

4

3

A1.3

Hoàng Hồng Sơn

3

4

A1.4

Hoàng Hồng Sơn

3

5

A1.5

Nguyễn Ngọc Trung

4

6

A1.6

Đồng Hữu Hoàng Long

3

7

A2.1

Nguyễn Thị Hồng Vân

4

8

A2.2

Nguyễn Thị Hồng Vân

4

9

A2.3

Nguyễn Thị Hồng Vân

4

10

A2.4

Nguyễn Thị Hồng Vân

3

11

A2.5

Nguyễn Thị Hồng Vân

3

12

A3.1

Nguyễn Thị Hồng Vân

4

13

A3.2 

Nguyễn Thị Hồng Vân

4

14

A4.1

Hoàng Hồng Sơn

4

15

A4.2

Hoàng Hồng Sơn

4

16

A4.3

Hoàng Hồng Sơn

3

17

A4.4

 

0

18

A4.5

Nguyễn Thị Hồng Vân

4

19

A4.6

Nguyễn Thị Hồng Vân

3

20

PHẦN B: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN

B1.1

Hoàng Trung Chính

2

21

B1.2

Hoàng Trung Chính

3

22

B1.3

Hoàng Trung Chính

4

23

B2.1

Hoàng Hồng Sơn

4

24

B2.2

Nguyễn Thị Hồng Vân

4

25

B2.3

Hoàng Trung Chính

3

26

B3.1

Hồ Thị Mỹ Lệ

3

27

B3.2

Hồ Thị Mỹ Lệ

4

28

B3.3

Hồ Thị Mỹ Lệ

4

29

B3.4

Hồ Thị Mỹ Lệ

4

30

B4.1

Phan Văn Quý

3

31

B4.2

Phan Văn Quý

4

32

B4.3

Phan Văn Quý

2

33

B4.4

Hoàng Trung Chính

5

34

PHẦN C: HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

C1.1

Nguyễn Ngọc Trung

4

35

C1.2

Nguyễn Ngọc Trung

2

36

C2.1

Nguyễn Thị Năm

3

37

C2.2

Nguyễn Thị Năm

3

38

C3.1

Nguyễn Ngọc Trung

3

39

C3.2

Nguyễn Ngọc Trung

3

40

C4.1

Nguyễn Thị Thu

4

41

C4.2

Nguyễn Thị Thu

4

42

C4.3

Nguyễn Thị Thu

5

43

C4.4

Nguyễn Thị Thu

3

44

C4.5

Nguyễn Thị Thu

4

45

C4.6

Nguyễn Thị Thu

4

46

C5.1

Hoàng Hồng Sơn

4

47

C5.2

Hoàng Hồng Sơn

3

48

C5.3

Hoàng Hồng Sơn

4

49

C5.4

Hoàng Hồng Sơn

4

50

C5.5

Hoàng Hồng Sơn

3

51

C6.1

Nguyễn Thị Hồng Vân

2

52

C6.2

Nguyễn Thị Hồng Vân

3

53

C6.3

Nguyễn Thị Hồng Vân

4

54

C7.1

Hoàng Đăng Đức

2

55

C7.2

Hoàng Đăng Đức

3

56

C7.3

Hoàng Đăng Đức

3

57

C7.4

Hoàng Đăng Đức

4

58

C7.5

Hoàng Đăng Đức

2

59

C8.1

Đoàn Bảo

3

60

C8.2

Đoàn Bảo

2

61

C9.1

Nguyễn Thị Nhuận

3

62

C9.2

Nguyễn Thị Nhuận

3

63

C9.3

Nguyễn Thị Nhuận

4

64

C9.4

Nguyễn Thị Nhuận

4

65

 C9.5

Nguyễn Thị Nhuận

3

66

C9.6

Nguyễn Thị Nhuận

3

67

C10.1

Cao Thuyết

3

68

C10.2

Cao Thuyết

1

69

PHẦN D: HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

D1.1

Phan Văn Quý

2

70

D1.2

Phan Văn Quý

2

71

D1.3

Phan Văn Quý

3

72

D2.1

Phan Văn Quý

4

73

D2.2

Phan Văn Quý

4

74

D2.3

Phan Văn Quý

3

75

D2.4

Hoàng Hồng Sơn

3

76

D2.5

Đồng Hữu Hoàng Long

4

77

D3.1

Phan Văn Quý

3

78

D3.2

Phan Văn Quý

2

79

D3.3

Phan Văn Quý

3

80

PHẦN E: TIÊU CHÍ  ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA

E1.1

Trần Thiện Phước

3

81

E1.2

Trần Thiện Phước

4

82

E1.3

Trần Thiện Phước

4

83

E2.1

Trần Thiện Phước

3

 

TỔNG CỘNG

 

 

ĐIỂM TRUNG BÌNH

 

     

 

Số tiêu chí

Tỷ lệ %

Mức 1

1

1.22

Mức 2

10

12.2

Mức 3

34

41.46

Mức 4

35

42.68

Mức 5

2

2.44

Tổng cộng

82

100

 

    Gửi tin   In
Các tin khác
Xem theo ngày  
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 27/09/2021
Thứ ba ngày 28/09/2021
Thứ tư ngày 29/09/2021
Thứ năm ngày 30/09/2021
Thứ sáu ngày 01/10/2021
Thứ bảy ngày 02/10/2021
Chủ nhật ngày 03/10/2021
Chưa cập nhật lịch công tác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện Phong Điền
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.426.244
Truy cập hiện tại 4
Chung nhan Tin Nhiem Mang