Tìm kiếm

"HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH"
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIÊN
Lượt đọc 1061Ngày cập nhật 27/11/18

Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 6858/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0. Bộ tiêu chí bao gồm 5 phần với 83 tiêu chí và 1594 tiểu mục đánh giá từ mức 1 đến mức 5 (kém - rất tốt).

Bộ tiêu chí được đưa ra nhầm đánh giá chất lượng bệnh viện toàn diện, giúp bệnh viện ngày càng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng người bệnh.

BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐẠT TIÊU CHÍ BỆNH VIỆN NĂM 2018

STT

Phần

Mã tiêu chí

Viên chức phụ trách 

Mức đạt

1

PHẦN A: HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH

A1.1

Nguyễn Ngọc Trung

4

2

A1.2

Nguyễn Ngọc Trung

4

3

A1.3

Nguyễn Ngọc Trung

3

4

A1.4

Nguyễn Ngọc Trung

3

5

A1.5

Nguyễn Ngọc Trung

4

6

A1.6

Nguyễn Ngọc Trung

3

7

A2.1

Nguyễn Thị Hồng Vân

 

8

A2.2

Nguyễn Thị Hồng Vân

4

9

A2.3

Nguyễn Thị Hồng Vân

4

10

A2.4

Nguyễn Thị Hồng Vân

4

11

A2.5

Nguyễn Thị Hồng Vân

3

12

A3.1

Nguyễn Thị Hồng Vân Nguyễn Khắc Bình

3

13

A3.2 

Nguyễn Thị Hồng Vân Nguyễn Khắc Bình

 

14

A4.1

Nguyễn Khắc Bình

Hoàng Hồng Sơn

4

15

A4.2

Nguyễn Khắc Bình

Hoàng Hồng Sơn

3

16

A4.3

Nguyễn Khắc Bình

Hoàng Hồng Sơn

 

17

A4.4

Nguyễn Khắc Bình

Hoàng Hồng Sơn

4

18

A4.5

NNguyễn Khắc Bình

Hoàng Hồng Sơn

4

19

A4.6

Nguyễn Khắc Bình

Hoàng Hồng Sơn

4

20

PHẦN B: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN

B1.1

Nguyễn Ngọc Trung

0

21

B1.2

Nguyễn Ngọc Trung

4

22

B1.3

Nguyễn Ngọc Trung

3

23

B2.1

Nguyễn Ngọc Trung Nguyễn Khắc Bình

2

24

B2.2

Nguyễn Ngọc Trung

3

25

B2.3

Nguyễn Ngọc Trung

4

26

B3.1

Nguyễn Thị Phương Chi Hồ Thị Mỹ Lệ

3

27

B3.2

Nguyễn Thị Phương Chi Hồ Thị Mỹ Lệ

3

28

B3.3

Nguyễn Thị Phương Chi Hồ Thị Mỹ Lệ

2

29

B3.4

Nguyễn Thị Phương Chi Hồ Thị Mỹ Lệ

3

30

B4.1

Hoàng Đức Tịnh

4

31

B4.2

Hoàng Đức Tịnh

4

32

B4.3

Hoàng Đức Tịnh

4

33

B4.4

Hoàng Đức Tịnh

3

34

PHẦN C: HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

C1.1

Nguyễn Ngọc Trung Nguyễn Khắc Bình

4

35

C1.2

Nguyễn Ngọc Trung Nguyễn Khắc Bình

3

36

C2.1

Nguyễn Khắc Bình

4

37

C2.2

Nguyễn Khắc Bình

4

38

C3.1

Nguyễn Khắc Bình

2

39

C3.2

Nguyễn Khắc Bình

3

40

C4.1

Nguyễn Thị Thu

3

41

C4.2

Nguyễn Thị Thu

3

42

C4.3

Nguyễn Thị Thu

3

43

C4.4

Nguyễn Thị Thu

4

44

C4.5

Nguyễn Thị Thu

4

45

C4.6

Nguyễn Thị Thu

5

46

C5.1

Hoàng Hồng Sơn

3

47

C5.2

Trần Thiện Phước

Hoàng Hồng Sơn

4

48

C5.3

Hoàng Hồng Sơn

4

49

C5.4

Hoàng Hồng Sơn

4

50

C5.5

Hoàng Hồng Sơn

4

51

C6.1

Nguyễn Thị Hồng Vân

4

52

C6.2

Nguyễn Thị Hồng Vân

4

53

C6.3

Nguyễn Thị Hồng Vân

3

54

C7.1

Hoàng Đăng Đức

2

55

C7.2

Hoàng Đăng Đức

3

56

C7.3

Hoàng Đăng Đức

4

57

C7.4

Hoàng Đăng Đức

2

58

C7.5

Hoàng Đăng Đức

3

59

C8.1

Đoàn Bảo

Phan Thị Phi

3

60

C8.2

Đoàn Bảo

Phan Thị Phi

4

61

C9.1

Nguyễn Thị Nhuận

2

62

C9.2

Nguyễn Thị Nhuận

3

63

C9.3

Nguyễn Thị Nhuận

2

64

C9.4

Nguyễn Thị Nhuận

3

65

 C9.5

Nguyễn Thị Nhuận

3

66

C9.6

Nguyễn Thị Nhuận

4

67

C10.1

Cao Thuyết

4

68

C10.2

Cao Thuyết

3

69

PHẦN D: HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

D1.1

Hoàng Đức Tịnh

3

70

D1.2

Hoàng Đức Tịnh

3

71

D1.3

Hoàng Đức Tịnh

2

72

D2.1

Hoàng Hồng Sơn

2

73

D2.2

Hoàng Đức Tịnh

2

74

D2.3

Hoàng Đức Tịnh

3

75

D2.4

Hoàng Hồng Sơn

4

76

D2.5

Nguyễn Ngọc Trung

4

77

D3.1

Hoàng Đức Tịnh

3

78

D3.2

Hoàng Đức Tịnh

3

79

D3.3

Hoàng Đức Tịnh

4

80

PHẦN E: TIÊU CHÍ  ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA

E1.1

Nguyễn Thị Thanh Lệ

3

81

E1.2

Nguyễn Thị Thanh Lệ

2

82

E1.3

Nguyễn Thị Thanh Lệ

3

83

E2.1

Nguyễn Thị Thanh Lệ

3

 

TỔNG CỘNG

 

 

ĐIỂM TRUNG BÌNH

 

 

 

 

 

Phân loại

Số tiêu chí

Tỷ lệ %

Mức 1

0

0

Mức 2

11

13.41

Mức 3

36

43.9

Mức 4

34

41.46

Mức 5

1

1.22

Tổng cộng

82

99.99

 

 

    Gửi tin   In
Các tin khác
Xem theo ngày  
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 27/09/2021
Thứ ba ngày 28/09/2021
Thứ tư ngày 29/09/2021
Thứ năm ngày 30/09/2021
Thứ sáu ngày 01/10/2021
Thứ bảy ngày 02/10/2021
Chủ nhật ngày 03/10/2021
Chưa cập nhật lịch công tác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện Phong Điền
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.426.270
Truy cập hiện tại 4
Chung nhan Tin Nhiem Mang