Tìm kiếm

Sở Y tế tổ chức Lễ phát động tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động
Lượt đọc 1698Ngày cập nhật 28/07/22

Chiều ngày 26/7/2022, tại Văn phòng Sở Y tế đã tổ chức Lễ phát động tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2022 trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động. Tham dự Lễ phát động có bà Đoàn Thị Ái Vân - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Minh Cường – Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ. Về phía Sở Y tế tham dự và chủ trì Lễ phát động có PGS.TS.Trần Kiêm Hảo – Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban chỉ đạo tham gia Hội thi; ThS.BSCKII.Hoàng Trọng Quý – Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực chỉ đạo tham gia Hội thi; cùng Trưởng và Phó trưởng phòng chức năng của Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Sở Y tế; Giám đốc/Thủ trưởng, cán bộ phụ trách công tác cải cách hành chính và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các đơn vị.

 

PGS.TS.Trần Kiêm Hảo – Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban chỉ đạo tham gia Hội thi phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại Lễ phát động

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian qua, công tác CCHC của Sở Y tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Luôn giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ và văn hóa công sở, thực hiện 12 điều quy định về y đức, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, thân nhân người bệnh, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu; Đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại các phòng chức năng của Sở, các đơn vị trực thuộc ngành nhằm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;  Đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng đảm bảo việc triển khai và thực hiện chương trình đúng mục đích, đạt kết quả tốt, hiệu quả cao; nâng cao hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Chuyển biến mạnh mẽ hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong toàn ngành y tế; Giữ vững xếp hạng chỉ số CCHC nằm trong top 5 bảng xếp hạng chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh.

 Để có những kết quả như vậy là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Thường vụ Đảng ủy và Ban giám đốc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện công tác CCHC. Nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai thực hiện. Đặc biệt là việc xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xác định việc thực hiện CCHC phải gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và áp dụng quy trình ISO.

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế; Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 2706/KH-SYT về việc Kế hoạch tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 tại Sở Y tế. Tại buổi Lễ phát động PGS.TS.Trần Kiêm Hảo – Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban chỉ đạo tham gia Hội thi đã chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Các đơn vị phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Y tế về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính; phát huy tính năng động, sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tuyên truyền đến Nhân dân trong tỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC để người dân biết và giám sát việc thực hiện của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước.

2. Các đơn vị tham gia nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình CCHC, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC trong toàn ngành để ngày càng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp.

3. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng Kế hoạch của Sở Y tế, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện và gửi Thư ký Ban Tổ chức tham gia Hội thi của Sở tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả Hội thi; tham mưu, đề xuất Giám đốc/Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc Sở khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tham gia Hội thi.

ThS.BSCKII.Hoàng Trọng Quý – PGĐ Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực phát động tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC năm 2022 trong toàn ngành Y tế

Tại Lễ phát động ThS.BSCKII.Hoàng Trọng Quý – Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực tham gia Hội thi đã phát động trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Y tế tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2022 như sau:

Về phần thi trắc nghiệm trên internet về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác CCHC: “Trên 90 % công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tham gia trong mỗi đợt thi. 100% Lãnh đạo khoa/phòng tương đương trở lên của đơn vị phải tham gia đầy đủ 4 đợt của Hội thi”.

Về phần thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về cải cách hành chính “Mỗi đơn vị phải tham gia Hội thi ít nhất 1 sáng kiến, riêng đối với 9 Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố tối thiểu có 2 sáng kiến tham gia Hội thị”

ThS.Nguyễn Thị Ba Hồng – PTP.TCCB Sở Y tế công bố Quyết định thành lập Ban tổ chức tham gia Hội thi của Sở Y tế

ThS.BSCKII.Thái Văn Tuấn – Chánh Văn phòng Sở Y tế thông qua tóm tắt Thể lệ Hội thi.

Đại diện Lãnh đạo TTYT huyện Phú Vang phát biểu hưởng ứng tham gia Hội thi

Đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ phát động tham gia hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính của Sở Y tế năm 2022

 

Tin ảnh: Nguyễn Đào, Quang Trung
    Gửi tin   In
Các tin khác
Xem theo ngày  
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 03/10/2022
Giám đốc: Nguyễn Đức Lợi
Chiều: Họp trực tuyến: Hướng dẫn triển khai QĐ của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
07:00: - Chủ trì giao ban tham mưu toàn viện
Phó giám đốc: Hoàng Đăng Đức
Chiều: Tham dự tập huấn về sử dụng vaccine phòng COVID-19 Comirnaty dạng hỗn dịch tiêm của Viện VSDT Trung Ương
07:00: - Tham gia giao ban tham mưu tháng 10
Phó giám đốc: Hoàng Hồng Sơn
07:00: - Tham gia giao ban tham mưu tháng 10
Thứ ba ngày 04/10/2022
Phó giám đốc: Hoàng Đăng Đức
Cả ngày: - Xử lý công việc cơ quan
Phó giám đốc: Hoàng Hồng Sơn
Cả ngày: - Xử lý công việc cơ quan
Thứ tư ngày 05/10/2022
Giám đốc: Nguyễn Đức Lợi
Chiều: 13h30 (Phiên họp 1): Hội nghị sơ kết công tác y tế 9 tháng đầu năm 2022.
15h00 (Phiên họp 2): Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (Đ/c Nguyễn Tấn Tâm)
Phó giám đốc: Hoàng Hồng Sơn
Cả ngày: - Xữ lý công việc cơ quan
Thứ năm ngày 06/10/2022
Phó giám đốc: Hoàng Đăng Đức
Cả ngày: - Xử lý công việc chuyên môn
Phó giám đốc: Hoàng Hồng Sơn
Chiều: - Tham gia cùng đoàn thẩm định điều kiện KCBBĐ BHYT
Thứ sáu ngày 07/10/2022
Giám đốc: Nguyễn Đức Lợi
Chiều: 13h30: Cùng Giám đốc Sở kiểm tra công tác khám chữa bệnh tại PKĐK Điền Hải - TTYT huyện Phong Điền
Phó giám đốc: Hoàng Đăng Đức
Cả ngày: - Xử lý công việc chuyên môn
Phó giám đốc: Hoàng Hồng Sơn
Chiều: 13h30:Tham gia cùng Giám đốc Sở kiểm tra công tác khám chữa bệnh tại PKĐK Điền Hải - TTYT huyện Phong Điền
Thứ bảy ngày 08/10/2022
Chủ nhật ngày 09/10/2022
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện Phong Điền
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.643.021
Truy cập hiện tại 16