Tìm kiếm

"HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH"
Tổng hợp các công văn phát hành qua mạng (đến ngày 3/12/2015)
Lượt đọc 11651Ngày cập nhật 04/12/15

Kính gửi: Các đơn vị.

 

 

 

2014/TTr-SYT

30/11/2015

Về việc Đề nghị xét công nhận Chuẩn Quốc gia về Y tế xã năm 2015 giai đoạn đến năm 2020

2013/BB-SYT

30/11/2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG Xét công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế năm 2015 giai đoạn đến năm 2020

2009/SYT-VP

27/11/2015

Về việc xin điều chỉnh mục chi trong kế hoạch năm 2015 đã được phê duyệt.

1993/SYT-VP

24/11/2015

Triển khai gói dịch vụ 3G miễn phí

1995/SYT-KHTC

24/11/2015

V/v báo cáo tình hình chi trả công tiêm chủng cho cán bộ tiêm chủng mở rộng năm 2015

116/GM-SYT

23/11/2015

Về việc Họp hội đồng thẩm định xét xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã năm 2015 giai đoạn đến năm 2020

1955/TTr-SYT

18/11/2015

Đề nghị công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự năm 2015”

1952/SYT-KHTC

18/11/2015

Hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2015

1970/TTr-SYT

18/11/2015

Xin thẩm định giá hàng hoá

1966/BC-BQDY

18/11/2015

Báo cáo hoạt động kết hợp quân dân y năm 2015

1959/SYT-KHTC

18/11/2015

Góp ý dự thảo đề án phụ cấp cho nhân viên y tế tổ dân phố

1955/TTr-SYT

18/11/2015

Đề nghị công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự năm 2015”

1954/BC-SYT

18/11/2015

Kết quả thực Thông tư số 23/2012/TT-BCA về qui định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” của cơ quan Văn phòng Sở Y tế năm 2015

1960//BC-SYT

18/11/2015

BC: công tác thống kê giai đoạn 2014-2015 và phương hướng thực hiện trong thời gian tới

1935/SYT-KHTC

17/11/2015

Về việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015

1928/BC-SYT

16/11/2015

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2015, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016

1932/SYT-KHTC

16/11/2015

Về việc đặt tên miền và kho lưu trữ dữ liệu cho Trang Website TTYT Dự phòng tỉnh

1927/BC-SYT

16/11/2015

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015 & KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2016

1929/BC-SYT

16/11/2015

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 lần một.

1926/SYT-NVY

16/11/2015

V/v tham gia ý kiến thẩm định đoàn khám chữa bệnh răng miệng miễn phí của Hội ADV Pháp.

3301/QĐ-SYT

16/11/2015

Về việc giải quyết chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với 02 viên chức Trung tâm Y tế huyện A Lưới

1931/SYT-KHTC

16/11/2015

Về việc đặt tên miền và kho lưu trữ dữ liệu cho Trang Website Trung tâm PCSRKST-CT

1930/TB-SYT

16/11/2015

Kết luận của TS Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế tại buổi giao ban 27 trạm y tế phường/xã thuộc trung tâm y tế Thành phố Huế. (ngày 09/11/2015)

1933/SYT-KHTC

16/11/2015

Về việc góp ý dự thảo chuẩn cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) chuyên ngành

1925/SYT-NVY

12/11/2015

V/v dự thảo kế hoach thực hiện BHYT toàn dân giai đoạn 2015 - 2020

1925/SYT-NVY

12/11/2015

V/v báo cáo mục tiêu 4 về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011-2015

1917/SYT-NVY

12/11/2015

V/v tăng cường uống vắc xin OPV và giám sát liệt mềm cấp

114/GM-SYT

12/11/2015

GIẤY MỜI Họp Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học ngành Y tế năm 2015

1919/SYT-VP

12/11/2015

Công văn đón đoàn công tác của tổ chức APBA

1918/SYT-VP

12/11/2015

Công văn tăng cường đảm bảo an ninh tại các bệnh viện

1912/SYT-NVY

12/11/2015

V/v góp ý dự thảo sửa đổi Thông tư 37/2014/TT-BYT

1911/SYT-NVY

12/11/2015

V/v khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật tại Bệnh viện Mắt Huế.

1916/SYT-TCCB

12/11/2015

Hướng dẫn đánh giá và phân loại công chức, viên chức năm 2015

1920/BC-SYT

12/11/2015

Báo cáo tình hình công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2015

1909/BC-SYT

11/11/2015

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

1903//BC-SYT

10/11/2015

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2015(Từ 21/11/2014 - 10/11/2015)

1892/SYT-KHTC

10/11/2015

Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg

1896/SYT-TCCB

10/11/2015

V/v hướng dẫn đề nghị nâng bậc lương quý 4 năm 2015

 

1895/SYT-TCCB

10/11/2015

V/v hướng dẫn đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe

1902/SYT-TCCB

10/11/2015

V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế Thi đua Khen thưởng năm 2015

1907/SYT-KHTC

10/11/2015

Thực hiện giá bao bì đông y

3296/QĐ-SYT

10/11/2015

Về việc bổ nhiệm ngạch viên chức

3297/QĐ-SYT

10/11/2015

Về việc cử viên chức đi học

1906/SYT-KHTC

10/11/2015

V/v đăng ký đề án và chương trình công tác của CP; TTgCP năm 2016

3295/QĐ-SYT

10/11/2015

Về việc bổ nhiệm ngạch viên chức

3281/QĐ-SYT

10/11/2015

Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2015

1894/KH-SYT

10/11/2015

Tổ chức Tháng hành động quốc gia về Dân số (01-31/12), Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2015

1905/SYT-KHTC

10/11/2015

V/v đặt tên miền và kho lưu trữ dữ liệu cho Trang Website Chi cục DS-KHHGĐ

1889/BC-SYT

10/11/2015

Báo cáo cải cách hành chính năm 2015

1890/KH-SYT

10/11/2015

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

1901/SYT-KHTC

10/11/2015

Báo cáo thẩm tra các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Phong Hiền huyện Phong Điền.

1900/SYT-KHTC

10/11/2015

Báo cáo thẩm tra các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Lộc Bổn, Lộc Điền, Vinh Hưng huyện Phú Lộc.

1899/SYT-KHTC

10/11/2015

Báo cáo thẩm tra các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Phú Mỹ, Phú Hậu huyện Phú Vang.

1884/SYT-NVY

9/11/2015

V/v cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo của Hội Nữ hộ sinh Việt Nam.

1879/SYT-KHTC

6/11/2015

V/v đặt tên miền và kho lưu trữ dữ liệu cho Trang Website Bệnh viện Mắt Huế

1880/SYT-KHTC

6/11/2015

Về việc triển khai Quyết định số 4494/QĐ-BYT và 4495/QĐ-BYT

3261/QĐ-SYT

4/11/2015

Về việc thành lập đoàn thẩm định điều kiện cấp giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Các Trạm Y tế xã/phường/Thị trấn)

3262/QĐ-SYT

4/11/2015

Về việc thành lập đoàn thẩm định điều kiện cấp giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Các Trạm Y tế xã/phường/Thị trấn)

1873/SYT-KHTC

4/11/2015

Khảo sát chính sách khuyến khích Xã hội hóa lĩnh vực dịch vụ công

1870/BC-SYT

4/11/2015

Tình hình ứng dụng CNTT trong công tác KCB và thanh toán BHYT

1872/SYT-KHTC

4/11/2015

V/v đặt tên miền và kho lưu trữ dữ liệu cho Trang Website TTYT huyện Quảng Điền

3265/QĐ-SYT

4/11/2015

Về việc giải quyết chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với 01 viên chức Trung tâm Phòng chống Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng

 

3253/QĐ-SYT

3/11/2015

Về việc cử viên chức đi học

1858/TB-SYT

3/11/2015

Thông báo Chương trình giám sát Hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc lá

111/GM-SYT

3/11/2015

Giấy mời họp triển khai công tác giám sát hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc lá.

1859/BC-SYT

3/11/2015

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo “Chương trình hành động quốc gia về nâng cao năng lực kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh, giai đoạn 2016 – 2020”

108/GM-SYT

3/11/2015

Giấy mời dự Hội nghị ký cam kết thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

1860/SYT-TCCB

3/11/2015

Triển khai công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015

3252/QĐ-SYT

3/11/2015

Quyết định thành lập Đoàn phúc tra chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020

1857/HD-SYT

3/11/2015

Hướng dẫn Quy định hòm thư góp ý tại các đơn vị thuộc Sở Y tế

1851/SYT-TTra

2/11/2015

Góp ý ban hành danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.

1848/SYT-NVY

2/11/2015

V/v cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế tại Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang.

1849/TTr-SYT

2/11/2015

Chuẩn hóa tài liệu lưu trữ

1847/SYT-TTra

30/10/2015

Mời báo cáo viên triển khai Luật Bảo Hiểm xã hội và Luật bảo hiểm y tế sửa đổi

1839/SYT-KHTC

30/10/2015

Báo cáo thẩm tra các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Hương Phong huyện A Lưới.

1839/HD-SYT

30/10/2015

HƯỚNG DẪN Phối hợp quản lý: phát hiện, điều trị, chuyển tuyến người nhiễm HIV tỉnh Thừa Thiên Huế

1838/SYT-NVY

30/10/2015

V/v tăng cường phòng chống SXHD các tháng cuối năm 2015

1837/SYT-NVY

30/10/2015

BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 2011-2015 - TIÊU CHÍ Y TẾ

1835/SYT-NVY

29/10/2015

V/v báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2011-2015

1834/SYT-NVY

29/10/2015

V/v triển khai xét nghiệm nhanh chẩn đoán SXHD và kinh phí phun xử lý dịch bệnh

1833/KH-SYT

29/10/2015

KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 (Từ ngày 10/11 - 10/12/2015)

 

Lưu ý: Toàn bộ công văn đã được chuyển qua hệ thống email công vụ của đơn vị, tại địa chỉ  “ http://mail.thuathienhue.gov.vn ” .

Nếu đơn vị chưa nhận được công văn xin liên hệ  bộ phận Văn thư của Văn phòng Sở Y tế, ĐT: 0543822015.

 
 
Nguyễn Đào
    Gửi tin   In
Các tin khác
Xem theo ngày  
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 08/08/2022
Thứ ba ngày 09/08/2022
Thứ tư ngày 10/08/2022
Thứ năm ngày 11/08/2022
Thứ sáu ngày 12/08/2022
Thứ bảy ngày 13/08/2022
Chủ nhật ngày 14/08/2022
Chưa cập nhật lịch công tác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện Phong Điền
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.581.927
Truy cập hiện tại 34
Chung nhan Tin Nhiem Mang