Tìm kiếm
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
nội dung góp ý
Người gửi: Lê Thị Thùy Trang - Tp Huế (Ngày gửi: 01/06/2015)
Đáp:

cám ơn bạn

Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 03/08/2020
Thứ ba ngày 04/08/2020
Thứ tư ngày 05/08/2020
Thứ năm ngày 06/08/2020
Thứ sáu ngày 07/08/2020
Thứ bảy ngày 08/08/2020
Chủ nhật ngày 09/08/2020
Chưa cập nhật lịch công tác
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện Phong Điền