Danh bạ cơ quan
Từ khóa:  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Ban giám đốc
1Nguyễn Đức LợiGiám đốc0914051932 ndloi.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
2Hoàng Đăng ĐứcPhó giám đốc0914145093 hdduc.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
3Hoàng Hồng SơnPhó giám đốc0543551276
Kế hoạch Nghiệp vụ
4Nguyễn Thị NămViên chức
5Nguyễn Khắc BìnhViên chức
6Lê Nữ Diễm CaViên chức
7Trần Thị LãnhViên chức
8Hoàng Thị Minh TrangPhó Phòng
TC-HC-QT
9Lê Thị ThủyViên chức
10Nguyễn Thị Ngọc HằngViên chức0977116122
11Nguyễn Thị ThuỳVăn Thư0977971073 vanthu.yte.phongdien@gmail.com
12Nguyễn Ngọc TrungCNTT0966601112 nntrung.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
13Lê Thị PhượngĐiều Dưỡng
14Hồ Hữu ThươngLái xe
15Nguyễn Thị Minh HuyềnHộ Lý
16Hoàng Trung ChínhTrưởng Khoa
Tài chính-Kế Toán
17Nguyễn Thị ThuỷViên chức
18Nguyễn Thị Thu HàViên chức
19Nguyễn Thị Ngọc HuệViên chức
20Hồ Thị Mỹ LệTrưởng phòng0932462622
21Nguyễn T.Phương ChiPhó Phòng0986852429
Khoa khám bệnh
22Nguyễn Thị Vân NhiViên chức
23Nguyễn Bá Phi DiễnTrưởng Khoa0542233277
Khoa Dược (SĐT: 402 )
24Hồ Văn PhúcDược sĩ
25Nguyễn Thị NhuậnTrưởng Khoa
26Lê Thị HàngPhó Khoa
Khoa Ngoại
27Trần Thanh BìnhViên chức
28Nguyễn Văn PhướcTrưởng Khoa
29Hoàng Duy ThànhPhó Khoa0909310393 drhoangduythanh06@gmail.com
Khoa Nội-Nhi
30Nguyễn Văn HoàngBác sỉ0978528242 tchc.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
Khoa Sản (SĐT: 309 )
31Nguyễn Hoàng LamNHS Trưởng
32Trần Thiện PhướcTrưởng Khoa ttphuoc.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
33Nguyễn Thị Thanh LệPhó Khoa
Khoa Truyền Nhiễm (SĐT: 502 )
34Nguyễn Thị Tường VyViên chức
35Trần Thị Thu PhiTrưởng Khoa0905377178
Khoa YHCT-PHCN (SĐT: 312 )
36Dương Đức VũViên chức
Khoa Chống Nhiểm Khuẩn (SĐT: 601 )
37Đồng Hữu Hoàng LongViên chức
38Nguyễn Thị ThuTrưởng Khoa
Liên Khoa Y tế Dự Phòng
39Nguyễn Văn KhoaViên chức0905848660 nguyenkhoaytdp@gmail.com
40Cao ThuyếtTrưởng Khoa0912666421 thuyetcao@gmail.com
41Nguyễn Đại AnhPhó Khoa0985857532
Khoa LCK RHM-Mắt- TMH
42Đoàn Thị Huyền NgaViên chức
43Nguyễn Văn PhúTrưởng Khoa0914202570
44Bửu SanhPhó Khoa0914426314
Khoa HS-Cấp Cứu
45Lê Thị HườngViên chức
46Hoàng Thị Như MỹChuyên viên0942433659
47Lê ĐÌnh PhongTrưởng Khoa
48Hoàng Công TruyệnPhó Khoa
Xét nghiệm-CĐHA (SĐT: 212 )
49Đoàn BảoTrưởng Khoa0985866046
50Nguyễn Văn ThaoPhó Khoa
16 Trạm y tế
51Trạm y tế Phong HiềnTrưởng trạm3562025 tytphien.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
52Trạm y tế Đ. HươngTrưởng trạm tytdhuong.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
53Trạm y tế P. ChươngTrưởng trạm3553563 tytpchuong.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
54Trạm y tế Phong BìnhTrưởng trạm3553430 tytpbinh.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
55Trạm y tế Phong AnTrưởng trạm tytpan.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
56Trạm y tế Phong SơnTrưởng trạm3563182 tytpson.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
57Trạm y tế Phong MỹTrưởng trạm3553145 tytpmy.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
58Trạm y tế P. XuânTrưởng trạm3553119 tytpxuan.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
59Trạm y tế Phong HòaTrưởng trạm3553409 tytphoa.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
60Trạm y tế Phong ThuTrưởng trạm3508525 tytpthu.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
61Trạm y tế Thị TrấnTrưởng trạm3561317 tytttran.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
Thành Viên (SĐT: 0543551276 )
62Đăng Nhập ChungChuyên viên
63Trạm Y tế xãChuyên viên tytxa2016
Danh bạ cơ quan
Từ khóa:  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Ban giám đốc
1Nguyễn Đức LợiGiám đốc0914051932 ndloi.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
2Hoàng Đăng ĐứcPhó giám đốc0914145093 hdduc.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
3Hoàng Hồng SơnPhó giám đốc0543551276
Kế hoạch Nghiệp vụ
4Nguyễn Thị NămViên chức
5Nguyễn Khắc BìnhViên chức
6Lê Nữ Diễm CaViên chức
7Trần Thị LãnhViên chức
8Hoàng Thị Minh TrangPhó Phòng
TC-HC-QT
9Lê Thị ThủyViên chức
10Nguyễn Thị Ngọc HằngViên chức0977116122
11Nguyễn Thị ThuỳVăn Thư0977971073 vanthu.yte.phongdien@gmail.com
12Nguyễn Ngọc TrungCNTT0966601112 nntrung.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
13Lê Thị PhượngĐiều Dưỡng
14Hồ Hữu ThươngLái xe
15Nguyễn Thị Minh HuyềnHộ Lý
16Hoàng Trung ChínhTrưởng Khoa
Tài chính-Kế Toán
17Nguyễn Thị ThuỷViên chức
18Nguyễn Thị Thu HàViên chức
19Nguyễn Thị Ngọc HuệViên chức
20Hồ Thị Mỹ LệTrưởng phòng0932462622
21Nguyễn T.Phương ChiPhó Phòng0986852429
Khoa khám bệnh
22Nguyễn Thị Vân NhiViên chức
23Nguyễn Bá Phi DiễnTrưởng Khoa0542233277
Khoa Dược (SĐT: 402 )
24Hồ Văn PhúcDược sĩ
25Nguyễn Thị NhuậnTrưởng Khoa
26Lê Thị HàngPhó Khoa
Khoa Ngoại
27Trần Thanh BìnhViên chức
28Nguyễn Văn PhướcTrưởng Khoa
29Hoàng Duy ThànhPhó Khoa0909310393 drhoangduythanh06@gmail.com
Khoa Nội-Nhi
30Nguyễn Văn HoàngBác sỉ0978528242 tchc.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
Khoa Sản (SĐT: 309 )
31Nguyễn Hoàng LamNHS Trưởng
32Trần Thiện PhướcTrưởng Khoa ttphuoc.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
33Nguyễn Thị Thanh LệPhó Khoa
Khoa Truyền Nhiễm (SĐT: 502 )
34Nguyễn Thị Tường VyViên chức
35Trần Thị Thu PhiTrưởng Khoa0905377178
Khoa YHCT-PHCN (SĐT: 312 )
36Dương Đức VũViên chức
Khoa Chống Nhiểm Khuẩn (SĐT: 601 )
37Đồng Hữu Hoàng LongViên chức
38Nguyễn Thị ThuTrưởng Khoa
Liên Khoa Y tế Dự Phòng
39Nguyễn Văn KhoaViên chức0905848660 nguyenkhoaytdp@gmail.com
40Cao ThuyếtTrưởng Khoa0912666421 thuyetcao@gmail.com
41Nguyễn Đại AnhPhó Khoa0985857532
Khoa LCK RHM-Mắt- TMH
42Đoàn Thị Huyền NgaViên chức
43Nguyễn Văn PhúTrưởng Khoa0914202570
44Bửu SanhPhó Khoa0914426314
Khoa HS-Cấp Cứu
45Lê Thị HườngViên chức
46Hoàng Thị Như MỹChuyên viên0942433659
47Lê ĐÌnh PhongTrưởng Khoa
48Hoàng Công TruyệnPhó Khoa
Xét nghiệm-CĐHA (SĐT: 212 )
49Đoàn BảoTrưởng Khoa0985866046
50Nguyễn Văn ThaoPhó Khoa
16 Trạm y tế
51Trạm y tế Phong HiềnTrưởng trạm3562025 tytphien.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
52Trạm y tế Đ. HươngTrưởng trạm tytdhuong.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
53Trạm y tế P. ChươngTrưởng trạm3553563 tytpchuong.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
54Trạm y tế Phong BìnhTrưởng trạm3553430 tytpbinh.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
55Trạm y tế Phong AnTrưởng trạm tytpan.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
56Trạm y tế Phong SơnTrưởng trạm3563182 tytpson.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
57Trạm y tế Phong MỹTrưởng trạm3553145 tytpmy.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
58Trạm y tế P. XuânTrưởng trạm3553119 tytpxuan.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
59Trạm y tế Phong HòaTrưởng trạm3553409 tytphoa.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
60Trạm y tế Phong ThuTrưởng trạm3508525 tytpthu.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
61Trạm y tế Thị TrấnTrưởng trạm3561317 tytttran.bvpdien@thuathienhue.gov.vn
Thành Viên (SĐT: 0543551276 )
62Đăng Nhập ChungChuyên viên
63Trạm Y tế xãChuyên viên tytxa2016
Tìm kiếm